Welcome / Croeso

Dinner / Cinio 2017

This year’s dinner will be held on Tuesday, 28th of February 2017 at Guildhall, City of London, EC2.
In support of the Wales in London Philanthropic Fund at the Community Foundation in Wales.
Cynhelir y Ginio eleni ar Nos Fawrth, yr 28ain o Chwefror 2017 yn Neuadd y Gorfforaeth, Dinas Llundain, EC2. Mewn cefnogaeth i Gronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain dan nawdd Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.

Pre-Dinner reception at 6.15pm / Derbyniad cyn-Cinio am 6.15 o’r gloch.

Supported by / Cefnogwyd gan

aiec-logo

In the company of CAINC and its combination of jazz and Welsh traditional music.
Yng nghwmni CAINC gyda’i gyfuniad o jazz a cherddoriaeth draddodiadol Gymreig.

Dinner 7.15pm / Cinio 7.15 o’r gloch


President / Llywydd 2017

Miss Anne Davies


Speakers / Siaradwyr

The Rt Hon. the Lord Judge, former Lord Chief Justice of England and Wales
Y Gwir Anrhydeddus. Yr Arglwydd Judge, cyn Arglwydd Brif Ustus Lloegr a Chymru

Guto Harri,
MD, External Communications, Liberty Global
Rheolwr-Gyfarwyddwr Cysylltiadau Allanol, Liberty Global

 


Artists / Artistiaid

Coro Nuovo ac / and Andrew Rees, tenor

 

 

 


Tickets / Tocynnau

£125 Standard / Safonol
£160 Patron / Noddwr 


CFIW