Welcome / Croeso

college-banner

Dinner 2014 / Cinio 2014

This year's dinner will be on 3rd March 2014 at the Royal College of Surgeons, Lincoln’s Inn Fields, London WC2. Cynhelir y Ginio eleni ar y 3ydd o Fawrth 2014 yng Ngholeg Brenhinol y Llawfeddygon, Caeau Lincoln’s Inn, Llundain WC2.

tony-banner

President / Llywydd 2014

Tony Harrop-Griffiths

Read More / Mwy o Wybodaeth 

Dinner 2014 / Cinio 2014

This year’s dinner will be on 3rd March 2014 at the Royal College of Surgeons, Lincoln’s Inn Fields, London WC2
Cynhelir y Ginio eleni ar y 3ydd o Fawrth 2014 yng Ngholeg Brenhinol y Llawfeddygon, Caeau Lincoln’s Inn, Llundain WC2

Pre-Dinner reception at 6.30pm
Derbyniad cyn-Cinio am 6.30 o’r gloch

Dinner 7.30pm Cinio 7.30 o’r gloch

Speakers / Siaradwyr
Professor Dai Smith, Chair of the Arts Council of Wales, Historian and Novelist
Yr Athro Dai Smith, Cadeirydd, Cyngor Celfyddydau Cymru, Hanesydd a Nofelydd

Gwyneth Lewis, Poet / Bardd

Artists / Artistiaid
Performance from Joshua Mills and Charlotte Skidmore
Perfformiad gan Joshua Owen Mills a Charlotte Skidmore

Tables are for 10 guests. Smaller parties and individuals can also be accommodated
Ceir byrddau i 10 o westeion. Gellir hefyd addasu’r byrddau i niferoedd llai

Please note that there will be a late licence at the College and that it has overnight accommodation
Nodir, os gwelwch yn dda, y bydd trwydded ddiod hwyr yn y Coleg, a bod llety dros nos ar gael yno