Welcome / Croeso

 

Guildhall

Dinner / Cinio 2020

This year’s dinner will be held on Wednesday, 26th of February 2020 at Guildhall, City of London, EC2.
In support of the Wales in London Philanthropic Fund at the Community Foundation in Wales.

Cynhelir y Ginio eleni ar Nos Fercher, y 26ain o Chwefror 2020 yn Neuadd y Gorfforaeth, Dinas Llundain, EC2. Mewn cefnogaeth i Gronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain dan nawdd Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.

Pre-Dinner reception at 6.15pm / Derbyniad cyn-Cinio am 6.15 o’r gloch.

Dinner 7.15pm / Cinio 7.15 o’r gloch


Tickets / Tocynau

Patrons / Noddwr £160
Standard / Safonol £130


President / Llywydd

Huw Edwards –  Broadcaster / Darlledwr

huw edwards

 

Speaker / Siaradwr

Mererid Hopwood- Bard / Bardd

mererid hopood

Speaker / Siaradwr

The Lord / Yr Argwydd Davies, Abersoch CBE

Lord Mervyn Davies CBE

 

Music / Cerddoriaeth

A group from ‘Only Boys Aloud’ / grŵp o ‘Only Boys Aloud’

MH5_8155 - OBA

 

 

 

 

 

 

community foundation in wales