Welcome / Croeso

Dinner / Cinio 2016

This year’s dinner will be held on Tuesday 1st of March 2016 at Guildhall, City of London, EC2.
In support of the Wales in London Philanthropic Fund at the Community Foundation in Wales.
Cynhelir y Ginio eleni ar Nos Fawrth y 1af o Fawrth 2016 yn Neuadd y Gorfforaeth, Dinas Llundain, EC2.
Mewn cefnogaeth i Gronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain dan nawdd Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.

Pre-Dinner reception at 6.15pm / Derbyniad cyn-Cinio am 6.15 o’r gloch
In partnership with Swansea University / Mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe

Dinner 7.15pm / Cinio 7.15 o’r gloch


President / Llywydd 2016

Huw Hampson-Jones


Speakers / Siaradwyr

Robert Buckland QC MP
Jamie Roberts


Artists / Artistiaid

Welsh National Opera showcase / Arddangosiad Opera Cenedlaethol Cymru

Elgan Llyr Thomas
Céline Forrest
Gyuala Nagy

Print

 

 

 


Tickets / Tocynnau

£125 Standard / Safonol
£160 Patron / Noddwr 


CFIWPrint