Welcome / Croeso

Dinner / Cinio 2015pictures

This year’s dinner will be held on Monday 2nd of March 2015 at Guildhall, City of London, EC2.
In support of the London Welsh School.
Cynhelir y Ginio eleni ar Nos Lun yr 2il o Fawrth 2015 yn Neuadd y Gorfforaeth, Dinas Llundain, EC2.
Mewn cefnogaeth i Ysgol Gymraeg Llundain.

Pre-Dinner reception at 6.15pm / Derbyniad cyn-Cinio am 6.15 o’r gloch
In partnership with Aberystwyth University / Mewn partneriaeth â Phrifysgol Aberystwyth

Dinner 7.15pm / Cinio 7.15 o’r gloch


President / Llywydd 2015

Hywel Ceri Jones


Speakers / Siaradwyr

Mayor of London / Maer Llundain, Boris Johnson

Bleddyn Phillips, Chairman of the London Welsh RFC / Cadeirydd Clwb Rygbi Cymry Llundain


Artists / Artistiaid

Students and recent graduates of the Royal Welsh College of Music and Drama’s Opera MA course
Myfyrwyr a diweddar raddedigion cwrs Opera MA Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru 

Jessica Robinson

Samantha Price

Trystan Llyr Griffiths

Emyr Wyn Jones

David Doidge (Accompanist / Cyfeilydd)


 

londonwelshschool

aberlogo