Welcome / Croeso

Guildhall

Dinner / Cinio 2019

This year’s dinner will be held on Monday, 4th of March 2019 at Guildhall, City of London, EC2.
In support of the Wales in London Philanthropic Fund at the Community Foundation in Wales.

Cynhelir y Ginio eleni ar Nos Lun, y 4ydd o Fawrth 2019 yn Neuadd y Gorfforaeth, Dinas Llundain, EC2. Mewn cefnogaeth i Gronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain dan nawdd Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.

Pre-Dinner reception at 6.15pm / Derbyniad cyn-Cinio am 6.15 o’r gloch.

Dinner 7.15pm / Cinio 7.15 o’r gloch


Patron’s Ticket / Tocyn Noddwr £160
Standard Ticket / Tocyn Safonol £130


Siaradwyr / Speakers 
carol huw huw

Huw Edwards
(Broadcaster / Darlledwr)

Huw Stephens
(Broadcaster / Darlledwr)

 

Dr Carol Bell
(Llywydd 2019
 / Llywydd 2019)

 

 


 

community foundation in wales