Welcome / Croeso

Dinner / Cinio 2018

This year’s dinner will be held on Thursday, 1st of March 2018 at Guildhall, City of London, EC2.
In support of the Wales in London Philanthropic Fund at the Community Foundation in Wales.
Cynhelir y Ginio eleni ar Nos Iau, y 1af o Fawrth 2018 yn Neuadd y Gorfforaeth, Dinas Llundain, EC2. Mewn cefnogaeth i Gronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain dan nawdd Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.

Pre-Dinner reception at 6.15pm / Derbyniad cyn-Cinio am 6.15 o’r gloch.

Supported by / Cefnogir gan

In the company of CAINC and its combination of jazz and Welsh traditional music.
Yng nghwmni CAINC gyda’i gyfuniad o jazz a cherddoriaeth draddodiadol Gymreig.

Dinner 7.15pm / Cinio 7.15 o’r gloch


President / Llywydd 2018

Rhys Meggy


Speakers / Siaradwyr

Eddie Butler
Darlledwr a chyn chwaraewr rygbi cenedlaethol i Gymru a’r Llewod Prydeinig. 
Broadcaster and former Wales and British Lions international.

Steffan Rhodri
Actor ffilm, teledu a llwyfan 
Film, television and stage actor


Artists / Artistiaid

CÔRDYDD


Tickets / Tocynnau

£130 Standard / Safonol
£160 Patron / Noddwr 


CFIW