Welcome / Croeso

Guildhall

Dinner / Cinio 2019

This year’s dinner will be held on Monday, 4th of March 2019 at Guildhall, City of London, EC2.
In support of the Wales in London Philanthropic Fund at the Community Foundation in Wales.
Cynhelir y Ginio eleni ar Nos Lun, y 4ydd o Fawrth 2019 yn Neuadd y Gorfforaeth, Dinas Llundain, EC2. Mewn cefnogaeth i Gronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain dan nawdd Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.

Pre-Dinner reception at 6.15pm / Derbyniad cyn-Cinio am 6.15 o’r gloch.

Dinner 7.15pm / Cinio 7.15 o’r gloch


Price / Pris

£130


carol a huw
President / Llywydd 2019

Dr Carol Bell


Speakers / Siaradwyr

The broadcasters, Huw Edwards and Huw Stephens.