Welcome / Croeso

Guildhall

Dinner / Cinio 2020

This year’s dinner will be held on Wednesday, 26th of February 2020 at Guildhall, City of London, EC2.
In support of the Wales in London Philanthropic Fund at the Community Foundation in Wales.

Cynhelir y Ginio eleni ar Nos Fercher, y 26ain o Chwefror 2020 yn Neuadd y Gorfforaeth, Dinas Llundain, EC2. Mewn cefnogaeth i Gronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain dan nawdd Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.

Pre-Dinner reception at 6.15pm / Derbyniad cyn-Cinio am 6.15 o’r gloch.

Dinner 7.15pm / Cinio 7.15 o’r gloch


Patron’s Ticket / Tocyn Noddwr £160
Standard Ticket / Tocyn Safonol £130


President / Llywydd

Huw Edwards
(Broadcaster / Darlledwr)

huw edwards

 


Artists / Artistiaid

A group from ‘Only Men Aloud’ / grŵp o ‘Only Men Aloud’

OMA+Favourites+CD+Cover+square

 


community foundation in wales