Dinner 2013 / Cinio 2013

The next dinner will be held on the first of March 2013 at Guildhall, City of London, EC2.
Cynhelir y Ginio nesaf ar y 1af o Fawrth 2013 yn Neuadd y Gorfforaeth, Dinas Llundain, EC2.

Pre-Dinner reception at 6.30pm
Derbyniad cyn-Cinio am 6.30 o’r gloch

Dinner 7.15pm Cinio 7.15 o’r gloch

Speakers / Siaradwyr

The Hon Harry Herbert, founder and Chairman of Highclere Thoroughbred Racing
Ifor ap Glyn, Poet and Television presenter and producer
Yr Anrhydeddus Harry Herbert,sylfaenydd a Chadeirydd Highclere Thoroughbred Racing
Ifor ap Glyn, Bardd, cyflwynydd a chynhyrchydd Teledu.

Artists / Artistiaid
Performances from the London Welsh Chorale and Trystan Llyr Griffiths
Perfformiad gan Corâl Cymry Llundain a Trystan Llyr Griffiths

Tables are for 10 guests. Smaller parties and individuals can also be accommodated.
Ceir byrddau i 10 o westeion. Gellir hefyd addasu’r byrddau i niferoedd llai.