President / Llywydd 2014: Tony Harrop-Griffiths

blog-tonyTony was born in Pontypridd to an art teacher from Pontrhydygroes and a surgeon from Swansea.  He was brought up in Nottingham, Hull and Newport (Mon), from where he went to school in Gloucestershire and to university in Manchester.  He studied history and, as an option in his second year, he learnt some Welsh for the first time.

On graduating he moved to London to study for the Bar and has been in practice as a barrister for 35 years, latterly specialising in administrative law.

His passions are rugby and military history.

He is married to a journalist, born in Barmouth and brought up in Newbridge (Mon), and they have two sons.

Ganwyd Tony ym Mhontypridd yn fab i athrawes o Bontrhydygroes a llawfeddyg o Abertawe. Magwyd yn Nottingham, Hull a Chasnewydd, a mynychodd ysgol yn Swydd Gaerloyw a Phrifysgol Manceinion. Astudiodd hanes, ac yn ystod ei ail flwyddyn, dewisiodd ddysgu ychydig o Gymraeg am y tro cyntaf.

Wedi graddio, symudodd i Lundain i astudio ar gyfer y Bar, ac mae wedi bod yn Fargyfreithiwr am 35 mlynedd, yn ddiweddaraf yn arbenigo mewn cyfraith weinyddol.

Mae diddordeb angerddol ganddo mewn rygbi a hanes milwrol.

Mae’n briod gyda newyddiadures, a aned yn y Bermo ac a fagwyd yn Nhrecelyn, ac mae ganddynt ddau fab.